Werkwijze

Plan van aanpak:
op een manier die aansluit bij de kwaliteiten van uw kind waarbij gestreefd wordt naar ontspanning in het kind en vorderingen op het gebied van o.a. taal en rekenen in de klas.
De lessen worden per kind op maat gemaakt. Hierbij werk ik graag samen met de juf en/of meester middels email contact en/of door een bezoek  aan school.

Taal: motoriek, handschrift, spelling, het aanleren van de taalregels, lezen, tempo en begrijpend lezen.

Rekenen: plus en min sommen, splitsen, tafels, verhaalsommen, staartdelingen, metriek stelsel, breuken, procenten en kommagetallen en het oefenen voor cito of nio.

Bij mijn leerlingen met dyslexie, adhd, add en/of faalangst – zowel op reguliere scholen als in het speciaal basis onderwijs -heb ik niet alleen mooie vorderingen gezien, er zijn ook goede resultaten behaald.