Over

Als remedial teacher werk ik met kinderen die leerproblemen hebben.

Ik ben begonnen met dit werk bij een particulier huiswerkbegeleidingsinstituut. Hier werkte ik, behalve in groepen met brugklassers en oudere kinderen van de middelbare school, ook individueel met kinderen uit de groepen 3 t/m 8.

Na het behalen van mijn RT-diploma aan Hogeschool Helicon (destijds nog in Zeist), zette ik mijn eigen praktijk op. Sindsdien verdiepte ik mij met betrekking tot de ontwikkeling van het jonge schoolgaande kind in reflextherapie bij het INPP in Voorburg, Zinvol Tekenen bij EduQreation in Culemborg en Mesker-therapie uitgaande van de stichting Kinderneurologie.