Over

Als remedial teacher werk ik met kinderen die leerproblemen hebben.

Ik ben begonnen met dit werk bij een particulier huiswerk begeleidingsinstituut. Hier werkte ik, behalve in groepen met brugklassers en oudere kinderen van de middelbare school, ook individueel met kinderen uit de groepen 3 t/m 8.

Na het behalen van mijn RT diploma, aan de Helicon/Zeist, zette ik mijn eigen praktijk op. Ik woon regelmatig bijscholingsdagen bij en volg cursussen zodat ik op de hoogte blijf van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de ontwikkeling van het jonge schoolgaande kind.